Skip to content

Algemene voorwaarden D’Alpe du fles ‘de toertocht voor de ‘’wielerliefhebber en de borrelaars’’

 1. Deelname geschiedt op eigen risico.
 2. Deelname en toegang tot de ravitailleringsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 3. De d’Alpe du fles is een toertocht geen wedstrijd, er is geen tijdregistratie.
 4. De route wordt niet gereden op een afgesloten parcours, respecteer je medeweggebruikers.
 5. Deelnemers dienen zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels.
 6. Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
 7. Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd tijdens de tussenstop en/of finishlocatie.
 8. Toiletten zijn aanwezig bij de start/finishlocatie en bij de tussenstops/verzorgingsposten.
 9. Deelname is mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar.
 10. De inschrijving is pas definitief na betaling.
 11. Inschrijfgelden worden nooit terugbetaald.
 12. Er is een duidelijke gps route
 13. Het dragen van een helm is verplicht.
 14. De deelnemer verklaart dat zijn materiaal, in goede conditie verkeert.
 15. De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen.
 16. De deelnemer verklaart in een goede gezondheid te verkeren om een zodanige toertocht te ondernemen.
 17. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, de tijdens het evenement opgelopen schade en/of ongevallen.
 18. Bij misdraging en verkeersovertreding door de deelnemer wordt het startnummer ingehouden en komt de betreffende deelnemer op een zwarte lijst, die ook door andere organisaties gehanteerd gaat worden.
 19. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, foto of film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 20. De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.
 21. Bij inschrijving zullen wij vragen om een aantal persoonsgegevens. D’ Alpe du fles, gebruikt deze gegevens voor het verwerken van uw inschrijving en om informatie te verstrekken over het evenement. Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden om u te informeren over andere evenementen die wij organiseren. Alpe du fles gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

De politie heeft een officiële waarschuwing uitgegeven dat bij overtreding, zoals het negeren van een rood stoplicht, de deelnemer riskeert dat de fiets wordt ingenomen.

Door inschrijving erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement en welke tevens gelden als algemene voorwaarden.

Winkelmandje0
Nog geen tickets in je mandje
0